Skotsko (Quiraing)

Olejomalba na pevném podkladu.

Zarámováno

Rozměr 38 x 48 cm

6 000,00 Kč